Krystallsyken

BPPV – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – Godartet posisjonell svimmelhet.

Kortvarige, kraftige anfall av svimmelhet med følelsen av at omgivelsene snurrer.

Krystallsyken rammer både kvinner og menn, men er vanligst hos kvinner over 60. Man kan ikke alltid fastslå den utløsende årsaken, men tilstanden kan oppstå etter slag mot hodet, migreneanfall, vestibularisneuritt eller om man har en tidligere skade i øret.

Balanseorganet i øret består av tre bueganger og to krystallfylte sekker. Hele systemet er fylt med en væske. Buegangene er orientert i ulike plan for å få informasjon om hodets bevegelser i alle retninger. Informasjonen samles ved trykkfølsomme reseptorer i buegangene.

Væsken i buegangene skal normalt være klar, men ved krystallsyken har krystaller (otolitter) løsnet fra sekkene og flyter fritt. Dersom krystallene klumper seg sammen vil væskeflyten endres og de trykkfølsomme reseptorene gir feil signaler til hjernen om at hodet beveger seg selv etter bevegelsen har stoppet.

Den vanligste typen av krystallsyke er når krystaller hoper seg opp i den bakre buegangen, dette pga. anatomien og at de har lettest for å nå hit.

Krystallsyken oppstår oftest etter at man har vært i ro over lengre tid og krystallene har fått mulighet til å klumpe seg, f.eks. etter man har sovet. Når man da beveger på hodet vil trykkforandringene i øret være mye kraftigere enn normalt. Øynene begynner å slå mot en side (nystagmus) og man får følelsen av at omgivelsene snurrer. Når krystallene har sluttet å bevege seg vil svimmelheten avta.

Typiske symptomer:

  • Våkne opp med kraftig svimmelhet etter bevegelse av hodet enten i søvne eller når man våkner.
  • Kraftig svimmelhet som oppstår ved bevegelse av hodet. Intensive og korte (5-10 sekunder) anfall med en følelse av at omgivelsene snurrer. Bedres ofte av å vri hodet tilbake og holde det i ro.
  • Diffus følelse av ustødighet og kvalme. Kan forårsake vanskeligheter med å gå eller fokusere blikket.

Symptomer som tyder på sentral påvirkning (ikke balanseorgan):

  • Kraftig hodepine, taleproblemer, dobbeltsyn, vanskeligheter med å svelge, lammelser eller en “rar” følelse i ansikt, armer eller ben.

Krystallsyken kan gå over av seg selv i løpet av dager eller uker, men det kan også være nødvendig med behandling. Tilbakefall er vanlig, men det er som oftest en opphopning av krystaller i samme buegang hver gang, og det vil da være lettere å behandle. Det finnes også øvelser man kan gjøre hjemme på egenhånd både for å forebygge og behandle.

Balanseorgan

 

Balanseorganet i øret.